INTERNATIONAL CONFERENCE

 

The European Human Rights Culture  

 

The Right to Happiness

 

7th Edition

 

 

 

LUCRĂRI ÎN PLEN / PLENARY SESSION

 

Aula Magna

 

 

 

1.    Celestino Fernandez, Prof. PhD, University of Arizona - Keynote speaker 

     Problematica dreptului la fericire: mai actuală ca niciodată / A Case for the Right to Happiness: Now More than Ever

 

 

2.    Corina Adriana Dumitrescu, Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

Căutarea fericirii – demers esențial pentru dobândirea condiției umane / The Pursuit of Happiness – the essential way for the achievement of human condition

 

 

 

3.    Sophie Rochefort-Guillouet, Prof. PhD, SciencesPo Paris (Institut d’Etudes Politiques de Paris), University in Rouen

 

“Fericirea este o nouă idee europeană”, reflecții asupra posibilității de a găsi fericirea palpabilă în ideile filozofilor secolului XVIII și în acțiunile revoluționarilor / “Happiness is a new idea in Europe”, reflexions on the possibility of a hic et nunc happiness in the ideas of 18th century philosophers and in the actions of the revolutionaries

 

 

4.    Adrian Niță, scientific researcher, Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Rădulescu-Motru”

 

Fericirea în cea mai bună dintre lumile posibile / On the hapiness in the best of all possible worlds

 

 

5.    Cristian Dumitrescu, Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Dreptul la fericire, către o nouă ordine mondială a multilateralismului / The Right to Happiness, towards a new multilateral world order

 

 

6.    Ion Craiovan, Prof. PhD, IIDO Director 

Despre armonia constitutivă a ființei umane și starea de fericire / On the constitutive harmony of the human being and the state of happiness

 

 

 

7.     Marja-Liisa Tenhunen, Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

De ce Finlanda este cea mai fericită țară din lume? / Why Finland is the happiest country in the world?

 

 

 

8.    Mihai Bădescu, Prof. PhD, University of Economic Studies of Bucharest

 

Dreptul la fericire ilustrat în filosofia dreptului din România / The right to happiness illustrated in the philosophy of law in Romania

 

 

9.    Zeynep Sözen, Prof. PhD., Medipol University, Istanbul 

 

Obiceiurile otomanilor: relatările nomazilor occidentali cu privire la calitatea vieții / On the customs of the ottomans: western traveller’s accounts of quality of life

 

 

10.Adrian Bulgaru, Romania Institute for Human Rights

 

Dreptul la fericire al copiilor și tinerilor în contextul provocărilor actuale / Children and younger’s right to happiness according to actual challenges

 

 

11.Alexandru Ștefănescu, Assoc. Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University

 

Scurtă istorie a conceptului de fericire / A Brief History of Happiness

 

Secţiunea I:

Coordonate teoretice ale dreptului la fericire-abordări transdisciplinare

Section 1:

Theoretic coordinates of the Rights to Happiness-transdisciplinary approaches

 

 Sala (conference room) 130

 

 Moderatori (Moderators):

Prof. PhD.hab. Gabriela Pohoață

Prof.PhD. Ion Craiovan

 

 1.    Buna guvernare și fericirea cetățenilor

 

Good governance and happiness of citizens / Irina Zlătescu, Prof. PhD, International Academy of Comparative Law of the Hague

 

Claudia Elena Marinică, Assistant Prof. PhD, NUPSPA, Bucharest, Romania

 

 

 

2.    Malala și lupta pentru dreptate și educație. Un Premiu Nobel pentru pace / Malala and the fight for the right and education A Nobel Peace Prize

Efstratia Oktapoda, Sorbonne Université, Paris, France

 

3.       Fericire și realitate / Happiness and reality

Gabriela Pohoață,Prof. PhD. Hab., Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Mihaela Mocanu, Lecturer PhD. Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

 4.       Privire critică asupra ideii de fericire / A Critical Outlook at the Idea of Happines

Ioan Humă, Prof. PhD., C. Stere University, Chișinău, Republic of Moldova

 

 

5.       Despre armonia constitutivă a ființei umane și starea de fericire / On the constitutive harmony of the human being and the state of happiness

Ion Craiovan, Prof. PhD, Director International Institute for Human Rights, President of the Romanian Association for Philosophy of Law, Bucharest, Romania

 

6.       Fericirea în vorbe de spirit / Happiness in words of spirit                 

Iosif Friedmann – Nicolescu,Associate Scientific Researcher PhD, Institute of Legal Research of the Romanian Academy, Bucharest, Romania

 

 

7.       Viața plină de fericire / A life full of happiness

Mariana Rodica Ţîrlea, Assoc. Prof. PhD. Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Iulita Bîrcă, scientific researcher, NIER, Republic of Moldova

 

 

8.       De la dreptul la fericire la fericirea ontologică / From the right to happiness to the ontological happiness

Marius Andreescu, Assistant Prof. PhD., University of Pitești, Romania

 

 

9.       Antinomia democrația liberală vs democrația populară ca sursă a fericirii personale în perioada comunistă din România / The antinomy of liberal democracy vs. popular democracy as source of personal happiness during the communist period in Romania 

Sabin Drăgulin, Prof. PhD. ‘’Petre Andrei’’ University, Iași, Romania

 

 

10.   Forma ṣi dimensiunea fericirii  / Form and dimension of happiness   

Mariana Rodica Ţîrlea, Assoc. Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Mihaela Bîrcă, Student, Hunter College of the City University of New York, United States of America

 

 

11.   Dreptul la fericire al intelectualului specializat în România de azi. Manifest pentru adaptarea dreptului la fericire în era digitală / The right to happiness of the specialized intellectual in Romania today. Manifesto for adapting the right to happiness in the digital age

Valentin-Stelian BĂDESCU, Lawyer, Bucharest Bar Association, Assistant Prof. PhD, Romanian-German University of Sibiu, associate scientific researcher, Romanian Academy of Legal Research Institute

Ruxandra Ioana BĂDESCU, Economist PhD, The Doctoral School of Business Administration, the Academy of Economic Studies in Bucharest, Romania

 

12.   Fericirea în cea mai bună dintre lumile posibile / On the hapiness in the best of all possible worlds

Adrian Niță, scientific researcher, Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Rădulescu-Motru”, Romania

 

13.   Palatul Cotroceni subiect și obiect al propagandei regimului comunist  / Cotroceni Palace subject and object of the communist regime propaganda

Ioana Drăgulin,PhD, Cotroceni National Museum, Bucharest, Romania

 

14.   Munca ṣi cunoaṣterea – factori esenṭiali în ecuaṭia fericirii / Work and knowledge - an essential factor in the equation of happiness 

Mariana Rodica Ţîrlea, Assoc. Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Andrei Bîrcă, student, State University of Physical Education and Sport, Republic of Moldova

 

 

15.   În căutarea fericirii / In the search of happiness

Luminița Gheorghiu, Associate Prof. Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

16.   Conceptul de Fericire – Drept individual sau ,,Dar divin?’’ / The Concept of Happiness – Individual Law or “Divine Gift?”  

Alexandru Gabriel Negoiţă, PhD student, University of Bucharest, Romania

 

17.   Percepţia conceptului de „drept la fericire” al adolescenţilor  / The teenagers’ “right to happiness” concept perception

 Andreea-Ileana Danielescu, International Relations, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

18.   Gândirea sustenabilă este un pas în dobândirea dreptului la fericire? / Is sustainable thinking a step in gaining the right to happiness

Adrian C. Ioniță, PhD, University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

19.   Contracția urbană: un fenomen particular de dinamică urbană / Shrinking cities: a specific phenomenon of urban dynamics

Alexandra Georgeta Beldiman, PhD student, University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

20.   Respectarea drepturilor omului în relaţiile de muncă – o posibilă sursă de fericire? / Respecting Human Rights in the Labor Relations – a Possible Source of Happiness?    

Elena-Mihaela Fodor, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Cluj-Napoca, Romania

Corina-Cristina Buzdugan, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Cluj-Napoca, Romania

 

21.   Conţinutul normativ al dreptului la căutarea fericirii în dreptul constituţional comparat /  The Normative Content of the Right to the Pursuit of Happiness in Comparative Constitutional Law

Bogdan Ghidirmic, Assistant Prof. PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest, Romania

 

22.   Învățarea experiențială - sens și necesitate / Experiential learning - sense and necessity 

Dorina Nemțanu, Little Princess Kindergarten, Bucharest, Romania

 

23.   Este fericirea cetăţenilor o iluzie? / Is the Citizens’ Happiness an Illusion?

Veronica Rebreanu, Lecturer, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 

24.   Știința fericirii / The Science of happiness 

Cristina Gabriela Șchiopu, resident psychiatrist, Psychiatry Institute “Socola”, Iași, Romania

 

25.   Consideraţii privind conceptul de fericire și al dreptului la fericire / Considerations regarding the concept of happiness and the right to happiness

Alice Cristina Maria Zdanovschi,Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

26.   Biblioteca de materiale pentru profesiile creative. Un pas înainte în obținerea fericirii beneficiarului / 

Library of materials for creative professions. A step before getting the beneficiary’s happiness 

Cosmina P. Mănăilă (Grafu), PhD, University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu”, Bucharest, Romania

 

27.   Globalizarea și factorii declanșatori ai crizei economice din perspectiva dreptului la fericire / Globalization and the triggering factors of the economic crisis from the perspective of the right to happiness

Anca Alic Botezatu, Spiru Haret University, Bucharest, Romania

 

28.   Fericirea prin învăţătură / Happiness through teaching

Silviu-Ştefan Petriman,Trainee lawyer, Bucharest Bar Association, Romania

 

29. Drepturile Omului: Dreptul la Fericire / Human rights: the right to happiness

Giusy Negro, Assistant Prof. PhD, Ecampus Novedrate, Milan 

 

30.   Dreptul la fericire din perspectiva creștinului / The right to happiness from a Christian perspective 

Cristina Luminița Bobocea, MA, University of Bucharest, Romania

 

31.   Dreptul la o viața responsabilă / The right to a responsible life

Andreea-Roxana Tudor, MA, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

33.   Fericirea stă în lucruri mărunte   / Happiness lies in small things

Cristina Mădălina Oprea, graduate of the Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

34.   Fericirea – de la drept la realitate / Happiness - from a right to reality

Robert Șerbănescu, student, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

 Secţiunea a II-a:

Dreptul la fericire și Drepturile Omului

Section 2:

The Rights to Happiness and Human Rights

 

Sala (conference room) 85

Moderatori (Moderators):

 

Associate Prof. PhD Titus Corlățean

 

Associate Prof. PhD Alexandru Ștefănescu

 

1.    Dreptul la fericire – O provocare pentru societatea internațională / Right to happiness – A Challenge for the International Society

Titus Corlățean,Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

2.    Libertatea de exprimare, premisă a fericirii / Freedom of expression, premise of happiness

Irina Alexe,associate scientific researcher, Institute of Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu”, the Romanian Academy

 

3.    Fericirea între ideal și real / Happiness between ideal and real 

Tiberiu Viorel Popescu, PhD researcher, The Romanian Academy, Institute of Legal Research of the Romanian Academy Andrei Rădulescu

 

4.    Viața, libertatea și căutarea fericirii – drepturi inalienabile în      constituționalismul modern   / Life, freedom and the pursuit of happiness – inalienable rights in modern constitutionalism 

Mădălina Botină, Associate Prof. PhD, Ovidius University, Constanța, counselor, Institution of the People’s Advocate - Constanța Territorial Office, Romania

 

5.    Obligația la nefericire. Sisteme de drept ale statelor totalitare / Misery obligation. Law systems of totalitarian states

Constantin Cezar Tită, Spiru Haret University, Member of the Romanian Association for Philosophy of Law, Romania

Violeta Dana Tită,TITĂ&TITĂ Attorneys at Law, Member of the Romanian Association for Philosophy of Law, Romania

 

6.    Dreptul la fericire în comunitățile defavorizate   /  The right to happiness in disadvantaged communities 

Ștefania Andra Stanciu, The General Directorate of Police of the Municipality of Bucharest, Romania

 

7.    Acorduri bilaterale România -Turcia și Dreptul la fericire-1955-1959  / Billateral agreements Romania-Turkey and the rights to happiness-1955-1959

Gabriela Nicoleta Dragne, PhD, Doctoral School of “Valahia” University Târgoviște, Romania

 

8.    Fericirea, parte a arhitecturii sufletului  / Happiness, part of the soul’s architecture 

Oana Horhogea,specialist legal advisor, Romania

 

9.    Promovarea educației pentru toleranță în învățământ în contextul multicultural actual /        Promoting education for tolerance in the current multicultural context

Dumitru Andrei, Associate Prof. PhD, University of Pitesti, Romania

 

10.Cum văd unii fericirea / How Some People See Happiness      

Marin Tudor, Associate Prof. Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

11.Asigurarea dreptului la contestație în cadrul evaluărilor școlare    /   Ensuring the right to appeal in school evaluations          

Mariana-Narcisa Radu, Lecturer PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Cluj-Napoca, Romania

Mihnea-Dan Radu, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Cluj-Napoca, Romania

 

12.Reflecția (principiului) interesului superior al copilului asupra bunăstării, a dezvoltării și a dreptului la fericire a acestuia  /   The reflection of best interest of the child on child’s well-being,      development and happiness

Sorina-Alexandra Covalciuc, MA, "Stefan cel Mare" University Suceava, Romania

 

13.Statul – garant al fericirii aflat sub lupa Curții Europene a Drepturilor Omului /   The state - guarantor of happiness under the European court of human rights watch

Alina Zaharia, legal advisor, Individual Insolvency Cabinet Grigorian Andreea, Romania

Marius-Adrian Arva, student, Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Romania

 

14.Respectarea drepturilor omului în relaţiile de muncă – o posibilă sursă de fericire? /       Respecting Human Rights in the Labor Relations – a Possible Source of Happiness?   

Elena-Mihaela Fodor, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Corina-Cristina Buzdugan, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Cluj-Napoca, Romania

 

15.Dreptul la fericire. origine și istoric  /   The right to happiness. Origin and history    

Codruța-Ștefania Jucan-Popovici, PhD, Assistant FDCN, Romania

 

16.Consideraţii privind conceptul de fericire și al dreptului la fericire /   Considerations regarding the concept of happiness and the right to happiness               

Alice Cristina Maria Zdanovschi,Associate Prof. Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

17.Fericire și sănătate financiară  /    Happiness and financial health                                     

 Anca Mihaela Georoceanu, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Cluj Napoca, Romania

 

18.   Drepturile omului și dreptul la fericire / The Human Rights and the Right to Happiness

Luigia Santoro,Teacher, Ascanio Grandi School, Lecce, Italy

 

19.   Ce este dreptul la fericire? / What is the Right to Happiness?

Nicoleta Apopei, President, Centro Studi Koine di Lecce, Italy

Federica Maggio, Teacher, Agostino Agherbino School, Bari, Italy

 

20.   Convenția europeană a drepturilor omului / The European Rights Act

Maurizio Maggio, lecturer, Centro Studi Koine Europe di Lecce, Italy

Aldo Grandinetti, Universita E-campus, Rende, Italy

 

21.Dreptul la fericire / The right to happiness

Valentina Avrămescu, student, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

22.Fericirea –Un drept sau un efect secundar      /   Happiness – A right or a side effect 

Marilena Cristina Chera,student, Dimitrie Cantemir Christian University of Bucharest, Romania

Mihnea Andrei Costache, financial consultant, OTP Advisors, Romania

 

23.Dreptul de a căuta fericirea   / The right to seek happiness                                             

 Oana Iuliana Rujoiu, PhD student, The Academy of Economic Studies in Bucharest, Romania

 

 

24.Efectele globalizării asupra fericirii cetățeanului /  Globalization and its effects on the citizen`s happiness    

Dan Cristian, Student, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

Secţiunea a III-a:

Dreptul național, dreptul Uniunii Europene și dreptul la fericire

Section 3:

National law, EU law, and the Right to Happiness

Sala (conference room) 5A

Moderatori (Moderators):

Prof. PhD. Constanța Călinoiu 

Associate Prof. PhD. Agata Mihaela Popescu

 

1.    Considerații privind exercitarea dreptului la propria imagine, premisă a dreptului la fericire / Considerations regarding the exercise of the right to one’s own image, based on the right to happiness

Constanța Călinoiu, Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

2.    Hiperismul și dreptul emigranților și nomazilor la fericire. Noi coordonate / Hyperism and the right of emigrants and travellers to happiness. New coordinates

Agata Mihaela Popescu, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

3.    Problema fericirii în gândirea modernă europeană  /  The Problem of Happiness in Modern European Thinking

Nicu Pohoaţă, Prof. PhD “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Romania

 

4.    Comunicarea empatică cu victimele infracțiunilor în cursul urmăririi penale / Communicating empathically with victims of crime during criminal prosecution

Andrei Armeanu, lawyer, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași, Romania

 

5.     Dreptul la fericire în lumina reglementărilor Codului Civil Român /   The right to happiness in light of the regulations of the Romanian Civil Code

Cristian Aldea,lawyer, Romanian Bar Association

 

6.     Considerații privind liberarea condiționată - mijloc de încurajare a condamnatului spre reintegrare  /  Considerations regarding conditional release - a means of encouraging the convicted person toreintegrate

Camil Tănăsescu, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

7.     Aspecte filosofice, sociologice și juridice privind dreptul la fericire / Philosophical, sociological and legal aspects regarding the right to happiness

Gabriel Tănăsescu, Assistant Prof. Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

8.     Libertatea contractuală în dreptul privat comparat / Contractual freedom in comparative private law

Florică Ciutacu,Assistant Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

9.     Simbolurile în discursuri liberale – apelul la fericirea națională  /  Symbols in liberal discourses - the call for national happiness 

Antoaneta-Ancuța Brașoveanu,PhD, "Ovidius" University of Constanța, Romania

 

10.Rolul societății civile în promovarea, dezvoltarea și respectarea dreptului la fericire   / The role of civil society in promoting, developing and respecting the right to happiness

Loredana Costina, PhD, Academy of Economics Studies, Bucharest, Romania

 

11.Dreptul la fericire între deziderat și realitate   / The right to happiness between the desired and the reality 

Denis-Roxana Gavrilă,PhD, SNSPA, Bucharest, Romania

 

12.Design constituțional și problema reevaluării drepturilor civile / Constitutional design and the issue of reassessing civil rights   

Robert-Ștefan Sabotici, PhD, SNSPA, Bucharest, Romania

 

13.Dreptul la un proces echitabil în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene / The right to a fair trial in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Ionuț Drîmbă, PhD student, Police Academy Al. I. Cuza, Bucharest, Romania

 

14.Malpraxisul în practica stomatologică / Malpraxis in dental practice

Nicoleta Amalia Canbolant, assistant radiologist, Postgraduate School F.E.G., Romania

 

15.Dreptul la apărare în procesul penal. Realitate sau deziderat? / The right to defense in criminal proceedings. Reality or desire?

Alexandru Peicea, lawyer, PhD, National Police Academy, Bucharest, Romania

 

16.Libertatea de exprimare în comunicarea publică / The freedom of expression in the context of public communication       

Cristina Anca Păiușescu, Assistant Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

17.Suplimentarea legislației penale române prin introducerea infracțiunilor de jaf și jaf armat / The extension of Romanian criminal law by regulating the robbery and armed robbert offenses

Bogdan David, Associate Prof. PhD, Christian University Dimitrie Cantemir, Bucharest, Romania

 

18.În căutarea fericirii pierdute... conexiunea dintre supraîndatorare și sănătatea psihică a persoanei /  Searching of the lost happiness… the connection between indebtedness and the person’s mental health

Rodica Diana Apan, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Ioana Miclutea, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania

 

19.Importanța spațiului școlar în accesarea dreptului la fericire al elevilor și cadrelor didactice / The importance of the school space in accessing the right to happiness of students and teachers

Liliana Cristina Duminică, PhD, University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

20.Abordarea problematicii “fericirii” în contextul evoluției generațiilor ultimului secol   / An exploration of happiness in the context of the evolution of generations over the past century  

Ioana Alexandra Curcă, MA, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

21.Dreptul la căutarea fericirii  /   The right to seek happiness

Cristina Oprea, MA, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

22.Dreptul la fericire – de la căutare la găsire /   The right to happiness - from searching to finding

Cristina Slave, MA, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

23.Dreptul la fericire sau iluzia societății / The right to happiness or the illusion of society 

Ana Maria Cristina Vasile, student, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

24.Dreptul la fericire: de la Declarația de Independentă a SUA până în prezent /The Right to Happiness: From the US Declartion of Independence to Present Days  

Viktoria Prajsnar, student, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

Secţiunea a IV-a: 

Societatea globală și dreptul la fericire

Section 4:

The global society and the Right to Happiness

 

Sala (conference room) 6                                                                                                       Moderatori (Moderators):                                                                                                                       Prof. PhD. Octavia Costea                                                                                                               Prof. PhD. Nicoleta-Elena Hegheș

1.     Obiceiurile otomanilor: relatările nomazilor occidentali cu privire la calitatea vieții / On the customs of the ottomans: western traveller’s accounts of quality of life                                           Zeynep Sözen,Medipol University, Istanbul, Turkey

2.     Ipoteze psihopedagogice pentru fericire în educaţia de cetăţenie globală /     Psycho-pedagogical Prerequisites for Happiness in Global Citizenship Education                                        Octavia Costea, Prof.PhD, Chaire UNESCO Culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, Dimitrie CantemirChristian University, Bucharest, Romania

3.     Conceptul de fericire. O perspectivă în schimbare despre dreptul nostru la fericire. /   The concept of happiness. A changing perspective on our right to happiness.                                    Andrei-Iulian Tilimpea, researcher, Institute for Comparative Study of Civilizations "Dimitrie Cantemir", Bucharest, Romania

4.    Provocări ale economiei europene și ale învâțământului superior / Challenges for European Economy and Higher Education                                                                                                Marja-Liisa Tenhunen, Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania      Cristina Athu, Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

5.     Revolta la români. Un eseu pe marginea filosofiei lui Constantin Noica  /   Romanians in revolt. En essay around Constantin Noica’sphilosophy                                                                   Petre Silviu-Valentin, Assistant Prof. PhD, “Mihai Viteazul” National Academy of Information, Bucharest, Romania                                                                                                                 Sanda Petrilena Nae-Andreescu,teacher Gymnasium School no. 88, Bucharest, Romania        Cristina Beldianu, school inspector, School Inspectorate of Sector 3, Bucharest, Romania

6.     “Dependenţi de fericire”. Consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive  /“Addicted to Happiness”. Consumption of New Substances with Psychoactive Properties                            Nicoleta-Elena Hegheş, Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania             Georgiana (Mardare) Băluşescu, PhD “Gheorghe Asachi” Technical University, Iaşi, Romania

7.     Educația conduce la fericire? /     Does education lead to happiness?                           Minodora Dinu, Psychologist PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

8.     Autoportretul conceptului de fericire   / The self-portrait of the concept of happiness            Cătălina Cucu, 2D graphic designer, Bucharest, Romania

9.     Implicațiile socio-economice ale înnoirii gamei sortimentale de bunuri alimentare /    Renewal of the assortment of food products. Social and economical implications                       Alexandru Burda,Assistant Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

10.Soluții și măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru o impozitare mai simplă și mai corectă în țările membre   /  EU solutions, steps and actions for a simple and fair taxation in member countries  Roxana Liliana Ionescu,Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania                                                                                                                           Alexandru Burda, Assistant Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

11.Lecția fericirii din capitala Danemarcei: Copenhaga   /  The happiness lesson from Danmark`s capital: Copenhagen                                                                                                                        Adina Mușetescu,Associate Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

12.Matematicianul Alexandre Grothendieck- model pentru obţinerea fericirii colective/      Mathematician Alexandre Grothendieck- a model for achieving collective happiness                         Costel Chiteş, Assistant Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

13.Omul relațional în societatea globală construită pe comunicare. Fericirea ca țel al acțiunii umane/  The relationship man in the global society constructed by communication. Happiness as a way of human action                                                                                                                Alexandru Cordoș, Assistant Prof. PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

14.Importanța arhitecturii vernaculare din Asia Centrală pentru apărerea dreptului la fericire al comunătăților implicate  / The importance of vernacular architecture in Central Asia for the defense of the right to happiness of the communities involved                                                           Charyyeva Ogulbagt, PhD., University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

15.Tangibilul dreptului la fericire- reședințe boierești extraurbane de secol XIX din județul Bacău / The tangible right to happiness- 19th century country houses in Bacău County                  Papuc (Buțan) Mădălina, PhD, University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

16.Ipostaze ale fericirii și unde le căutam acum / Ways of happiness and where they’re found in now.                                                                                                                                        Heba Sorina Hussain, Assist. PhD. arch., University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

17.În căutarea soluțiilor trinomului: stat - societate globală – fericire / In search of solutions of the trinome: state - global society – happiness                                                                          Stanciu Vasile Miltiade, PhD student, The Bucharest University of Economic Studies, Romania

 

18.Textilele în Arhitectură prin prisma esteticii dreptului la Fericire  / Textiles in Architecture through the aesthetics of the right to happiness                                                                              Ana Jardan,PhD student, University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

19.Sustenabilitatea conceptului de fericire. Studiu de caz-Muzeul fericirii / Sustenability of the concept of happiness. Case study-Museum of happiness                                                                     Astrid Isabela Bogdan, PhD student, Doctoral School of Architecture and Urbanism, "Ion Mincu", Bucharest, Romania

 

20.Abordări ale managementului muzeal în spațiul contemporan. Studiu de caz: Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” /Museum management approaches in the contemporary space. Case study: The National Village Museum „Dimitrie Gust”’                                                                     Astrid Isabela Bogdan, PhD student, Doctoral School of Architecture and Urbanism, "Ion Mincu", Bucharest, Romania                                                                                                                    Safa Singrid Adriana Canbolant, MA, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

21.Dreptul la fericire și educația globală, premise ale dezvoltării comunitare   / The right to happiness and global education, premises of community development                                               Elena Roxana Vișan, PhD student, Doctoral School of Administrative Sciences - SNSPA, Bucharest, Romania

 

22.Sancțiunile economice internaționale și impactul lor asupra dreptului la fericire    /International economic sanctions and their impact on the right of happiness                                 Adrian Corobană, PhD, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania

23.Abordarea problematicii “fericirii” în contextul evoluției generațiilor ultimului secol  / An exploration of happiness in the context of the evolution of generations over the past century           Ioana Alexandra Curcă, MA, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

24.Generația Y. Dreptul la fericire  /  Generation Y. The right to happiness                                   Silvia Timofti,MA, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

25.Împletirea dintre artă și literatură  / he blending between art and literature                 Valentina Maria Ola, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

 

26.Strategii de marketing în comerțul internațional /  Marketing strategies in international trade     Violeta Mihaela Ilcos Duzel, Spiru Haret University, Bucharest, Romania

 

27.Dreptul la fericire, element de bază în dezvoltarea economică  / The right to happiness, a basic element in economic development                                                                                              Roxana Kahilogullari Danes, Spiru Haret University, Bucharest, Romania