COMITETUL DE ORGANIZARE

 

 

1.                  Prof.univ.dr.Petru FILIP

 2.                  Prof. univ. dr. Florian Râpan

 3.                  Prof. univ. dr. Doina Mureşan

 4.                  Prof. univ. dr. Florin NEGOIŢĂ

 5.                  Conf. univ. dr. Agata Mihaela Popescu

 6.                  Conf. univ. dr. Lucian Catrina

 7.                  Conf. univ. dr. Luminiţa Kohalmi

 8.                  Conf. univ. dr. Ilarion Ţiu

 9.                  Lector  univ. dr. Camelia BRANCOVEANU

 10.              Lector univ. dr. Marcela Monica Stoica

 11.              Lector univ. dr. Anca Păiuşescu

 12.              Responsabil I.T.          Ing. Adrian Sava

 13.              Responsabil publicitate  Cristian SLAVU

                                                             Emilian VLAD