scs1

Inscriere

Inscrierea la Sesiunea de comunicari stiintifice se face prin trimiterea titlului lucrarii la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pana la data de 19 februarie 2013.

In mesajul transmis pentru inscriere, va rugam sa precizati numele intreg, afilierea si adresele de e-mail ale autorului/autorilor, indicand autorul de contact.
Pentru fiecare comunicare se va mentiona „Sesiunea de comunicari stiintifice ”.
Se vor accepta maximum doua lucrari pe participant in calitate de autor sau coautor.

Instructiuni privind redactarea


INSTRUCTIUNI DE REDACTARE PENTRU PUBLICAREA MATERIALELOR IN REVISTA DREPTUL

            Materialele destinate publicarii se transmit de catre autori numai pe suport electronic la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Dimensiunile materialelor transmise spre publicare nu pot depasi 4,000 de semne (acest material are 845 de semne.
Materialele trimise spre publicare trebuie culese integral (deci atât textul, cât si notele de subsol), exclusiv la doua rânduri si cu acelasi corp de litera (asadar, notele nu se culeg cu litera având un corp mai mic).
In dreapta si in stânga fiecarei pagini culese se lasa spatiu alb de 2,5 cm.
In cuprinsul materialului, cu exceptia titlului acestuia, textul si notele de subsol se culeg cu litera obisnuita, iar, când este cazul, fie cu litera cursiva/italica, fie subliniat. Nici in text, nici in notele de subsol nu sunt permise cuvinte sau fraze culese (scrise) cu caractere aldine/bold ori integral cu MAJUSCULE (verzal).
Indicarea oricaror acte normative se face numai prin numarul si anul aparitiei, fara a se indica si ziua adoptarii (de pilda, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, iar nu Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004).
Nu se scrie v. ori vezi, ci numai a se vedea.
Denumirile oricaror institutii (persoane juridice) romane (de pilda: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii) se scriu intreg, fiind interzise prescurtarile (M.F.P.; M.J.; C.S.M. etc.). Prin exceptie se pot prescurta: O.N.U.; U.E.; N.A.T.O. 
In notele de subsol prenumele autorilor se scrie numai cu initiala (initialele), iar numele acestora se scrie complet, dar niciodata cursiv/italic, subliniat ori cu MAJUSCULE (afara, evident, de prima litera).
Daca sunt doi-patru autori ai unei lucrari, se trec toti, despartiti prin virgula (nu prin conjunctia ”si”). De pilda: C. Statescu, C. Birsan; S. Ghimpu, I. T. Stefanescu, S. Beligradeanu, Gh. Mohanu.          Daca sunt mai mult de patru coautori, se scrie, dupa caz, numai numele primului si in continuare s.a. ori (daca exista) numele autorului coordonator.
Denumirea (titlul) cartilor (volumelor) sau a articolelor publicate in reviste de specialitate - romanesti sau straine - se scrie integral (fara prescurtari ori eliminari de cuvinte) fie cursiv/italic, fie subliniat.
Daca titlul este intr-o limba straina se scrie in aceasta limba.
Toate publicatiile (revistele de specialitate) se culeg cu titlul integral si intre ghilimele, fiind interzisa orice prescurtare.
De pilda:

  • "Monitorul oficial al României", partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005 (nu M. of. nr. 145/2005);
  • "Dreptul" nr. 3/2005, p. ...
  • "Revista româna de drept" nr. 6/1985, p. ...;
  • "Revue trimestrielle de droit civil" nr. 1/2004, p. ...;
  • "Journal officiel des Communautes Europeennes" L 257 din 19 octombrie 1968 (nu J.O.C.E.);
  • "Jurnalul oficial al Uniunii Europene" L 15 din 20 ianuarie 2009.

            In cazul referirilor la Culegerea de jurisprudenta a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, in cazul primei citari (dintr-un articol) se pune denumirea completa a culegerii amintite, si anume: "Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice", urmata de an si pagina. In citarile subsecvente (din acelasi articol) se trece doar "Recueil ...", urmat de anul culegerii si pagina.

            Denumirile editurilor române ori straine se scriu complet, nu prescurtat.
De pilda: Editura (nu Ed.) All Beck; Editura Lumina Lex, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence (nu L.G.D.J.) etc.
Modul de citare al volumelor (cartilor) este urmatorul: initiala prenumelui si numele, titlul exact si complet (scris cursiv/italic ori subliniat, denumirea editurii, localitatea de aparitie, anul, pagina). De pilda, V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, Editura Humanitas, Bucuresti, 2004, p. 189.
La volumele scrise de mai multi autori si, in care, la fiecare capitol (titlu, parte etc.) este nominalizat autorul, citarea se face astfel (exemple): C. Statescu, Fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu, ca izvor de obligatii (Raspunderea civila delictuala), in "Drept civil. Teoria generala a obligatiilor" de C. Statescu, C. Birsan, Editura All Beck, Bucuresti, 1999, p. 121 si urm.
Culegerile de decizii ale fostului Tribunal Suprem, ale fostei Curti Supreme de Justitie si ale actualei Inalte Curti de Casatie si Justitie se citeaza astfel:

  • Culegere de decizii (cu indicarea anului). De pilda: Culegere de decizii 1985, p. 27;
  • Curtea Suprema de Justitie, S. civ., dec. nr. 714/1999, in Buletinul jurisprudentei 1999, p. 105;
  • Inalta Curte de Casatie si Justitie, S. pen., dec. nr. 6100/2003, in Buletinul jurisprudentei 2003, p. 735.

            Notele de subsol se numeroteaza in continuare (iar nu incepând cu nota 1 la fiecare pagina).
Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de catre redactie a materialelor trimise spre publicare semnifica incheierea valabila a contractului de editare; conform acestui contract, autorul cesioneaza cu titlu exclusiv dreptul de reproducere si difuzare a operei sale.
Contractul de editare se reziliaza de drept daca, pana la data efectuarii corecturii finale a numarului de revista, au survenit modificari legislative importante cu influenta asupra continutului problematicii tratate.

 

Director IIDO

Prof. univ. dr. Cristian Ionescu

 

 

Conditii de participare

Acceptarea lucrarilor propuse

Plata taxei de participare: 100 lei se poate face la casieria Universitatiii sau in contul: BRD-CALDERON RO02BRDE410SV21859694100 si include un numar gratuit din Revista Dreptul in care se va publica comunicarea.


Persoane de contact

Prof. univ. dr. Cristian Ionescu
Lect.univ.dr. Agata Mihaela Popescu
Lect.univ.dr. Camil Tanasescu


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
nr. de telefon 021/ 3307900 int. 145