Obiective

 

       Prin aceasta sesiune de comunicarii stiintifice , Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” isi propune sa initieze un cadru academic pentru o dezbatere publica privind analiza regimurilor politice democratice romanesti si, printre altele, cercetarea traditiilor democratice ale poporului roman si a idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, care au fost constitutionalizate in art.1 alin.(3) din Legea fundamentala,  sub  forma unor dispozitii normative, care au legatura directa cu metodele de guvernare.

 

   Sinteza comunicarilor stiintifice va fi transmisa spre informare si reflectie Comisiei parlamentare comune pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei

 

Sesiunea de comunicari stiintifice se desfasoara in parteneriat cu Institutul de Stiinţe Politice si Relaţii Internaţionale, Institutul de Cerecetari Juridice „Andrei Radulescu”  ale  Academiei Române,  Institutul Român pentru Drepturile Omului si in parteneriat publicistic cu Editura Universul Juridic si Revista de Drept Public.

 

 

x        x

x

 

 

Proiectul de cercetare dezvoltat in cadrul Sesiunii de comunicari stiintifice,  are ca punct de pornire textul din art.1 alin.(3) din Constitutie, potrivit caruia “România este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din Decembrie 1989, aceste drepturi fiind garantate” .

 

 

 Textul citat, care a constitutionalizat traditiile democratice din sistemul politic românesc si idealurile  Revolutiei din decembrie 1989 sub forma unor dispozitii normative, are o legatura directa cu deciziile politice, luate de Guvernant, raportate la traditiile democratice ale poporului român si  idealurile Revolutiei din decembrie 1989, ceea ce impune analiza profunda a acestora, intreprinsa din multiple perspective teoretice. Mai mult, art. 20, precum si art. 11 din Constitutie stabilesc anumite raporturi intre dreptul intern si tratatele internationale ratificate de România, care privesc drepturile si libertatile cetatenilor.

Constitutia face, astfel, trimitere  in art.1 alin(3) nu numai la traditiile democratice românesti si idelurile Revolutiei din 1989, dar si la standardele internationale in materie de drepturi ale omului. Se pune, in acest fel, si problema unei compatibilitati intre traditiile   si idealurile respective, pe de o parte si tratatele internationale referitoare la drepturile omului, pe de alta parte. De aceea, este necesara analiza comparativa a tuturor acestora.

 

In cadrul Sesiunii stiintifice se vor analiza regimurile politice democratice românesti si, printre altele, cercetarea traditiilor democratice ale poporului român la care se raporteaza valorile supreme garantate in art.1 alin.(3) din Constitutie.