TERMENE IMPORTANTE

 ___________________________________________________________________

 8 decembrie 2016: Trimiterea titlului comunicării, a cuvintelor   cheie şi a abstractului în limbile română și engleză;

 15-17 decembrie 2016 - Participarea la conferinţa internaţională  §  15 decembrie 2016 – Înregistrarea participanţilor;

 16 decembrie 2016 – Participarea la conferinţă;

 17 decembrie 2016 – Concluzii.

 30 martie 2017 – Primirea comunicărilor/articolelor in extenso

 01 mai 2017 – Bun de tipar;

 31 iulie 2017   – Publicarea volumului conferinţei internaţionale