Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului (IIDO) funcționează în cadrul Universității Crestine "Dimitrie Cantemir", ca o  structură universitară de studii și cercetare având ca obiectiv principal promovarea drepturilor omului, cercetarea știintifică interdisciplinară în acest domeniu, în conexiune cu teoria și practica juridică, cu instrucția și educația universitară.

 Institutul îsi propune participarea la programe de cercetare naționale și internaționale, atragerea în activitățile sale personalități proeminente din domenii juridice și social politice cât mai variate pentru analiza profundă și aplicarea valorilor și principiilor fundamentale ale drepturilor și libertăților cetățenești, într-o societate întemeiată pe regulile democrației constituționale și ale statului de drept.

 În domeniul de activitate al Institutului sunt cuprinse, în principal, activități de cercetare fundamentală în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,  promovarea valorilor esențiale ale ființei umane, astfel cum acestea au fost consacrate în Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului,Carta de la Paris pentru o nouă Europă,Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și în alte numeroase documente internaționale.

 În acest sens, Institutul  organizează conferințe naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice și dezbateri pe diferite teme juridice de interes larg, participă la reuniuni științifice internaționale de profil.

 O preocupare constantă a Institutului este și educarea tinerilor cercetători, studenți, masteranzi și doctoranzi, în spiritul marilor valori ale drepturilor omului în lumea contemporană și implicarea acestora în cercetarea științifică, inclusiv, ca formatori în domeniul  promovării drepturilor omului.

 Prof.univ.dr. Dragoș Marian Rădulescu